Απαιτήσεις δεξαμενών του Τέξας του Τέξας

Αρχική αμυχές: (June 2019)

James Hansen: Why I must speak out about climate change (Ιούνιος 2019).

Anonim

Λένε ότι όλα είναι μεγαλύτερα στο Τέξας και αυτό ασφαλώς ισχύει για τις απαιτήσεις των σηπτικών δεξαμενών. Αξιολογήσεις τοποθεσίας, άδειες και εξουσιοδοτημένες διαδικασίες εγκατάστασης είναι μόνο μερικές από τις στεφάνες που θα πρέπει να περάσετε για να πάρετε μια σηπτική δεξαμενή εγκατεστημένη στην κατάσταση Lone Star. Εδώ είναι μερικές από τις σημαντικότερες σκέψεις που πρέπει να θυμάστε κατά την εγκατάσταση ενός σηπτικού συστήματος στο σπίτι σας στο εύρος.

Άδειες

Πριν από την εγκατάσταση μιας νέας σηπτικής δεξαμενής ή την αναβάθμιση ενός παλαιού, η πρώτη απαίτηση είναι να βεβαιωθείτε ότι έχετε τις σωστές άδειες στη θέση της. Η κατάσταση του Τέξας απαιτεί άδεια για την πλειοψηφία των εγκαταστάσεων των σηπτικών δεξαμενών. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτό. Εάν η δεξαμενή πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις, ο νόμος του Τέξας δεν απαιτεί άδεια: η δεξαμενή πρέπει να εξυπηρετεί μία οικογενειακή κατοικία σε ακίνητο που είναι 10 στρέμματα ή μεγαλύτερη (αυτή η ιδιοκτησία μπορεί να είναι η μόνη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη γη), δεν προκαλεί ενοχλήστε ή μολύνετε τα υπόγεια ύδατα, τοποθετήστε τα 100 πόδια ή περισσότερα από την ιδιοκτησία ή απορρίψτε τα απόβλητα στην ιδιοκτησία. Οι άδειες τοπικής αρχής ενδέχεται να έχουν αυστηρότερα πρότυπα εκτός από τις κρατικές απαιτήσεις.

Συστήματα μεγάλης εμβέλειας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια σηπτική δεξαμενή στο Τέξας μπορεί να παραδοθεί και να απαλλαγεί από ορισμένες απαιτήσεις αδειοδότησης εάν πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: το σύστημα πρέπει να έχει εγκατασταθεί πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1989 ή πριν κάποιος τοπικός αντιπρόσωπος να έχει εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα εγκατάστασης, να διαθέτει επεξεργασίας και διάθεσης και δεν χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση μεγαλύτερης δυναμικότητας αποχέτευσης από ό, τι όταν εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά.

Αξιολόγηση τοποθεσίας

Από το Σεπτέμβριο του 2002, η πολιτεία του Τέξας έχει απαιτήσει την αξιολόγηση της περιοχής από την περιοχή όπου θα εγκατασταθεί οποιοδήποτε σύστημα σηπτικής δεξαμενής. Μόνο ένας αξιολογητής ιστότοπου με άδεια χρήσης ή ένας εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας μηχανικός μπορεί να διεξάγει την κατάλληλη αξιολόγηση. Σκοπός αυτού είναι να προσδιοριστεί η ποιότητα του εδάφους, περιλαμβανομένων των ρυθμών διήθησης, των επιπέδων των υπογείων υδάτων και άλλων παραγόντων προκειμένου να καθοριστεί ποιο σηπτικό σύστημα ταιριάζει καλύτερα στην τοποθεσία.

Septic Systems

Μια άλλη απαίτηση που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο τύπος του σηπτικού συστήματος που εγκαθίσταται. Για παράδειγμα, συστήματα ευθυγραμμισμένης εξατμοδιαπνοής (ET), είναι κατάλληλα για τις περισσότερες εγκαταστάσεις, εφόσον η κλίση στο πεδίο δεν υπερβαίνει το 30%. Επιπλέον, αυτοί οι τύποι συστημάτων μπορούν να εγκατασταθούν μόνο από έναν εγκαταστάτη με την ταξινόμηση της κλάσης ΙΙ εγκαταστάτη της πολιτείας του Τέξας. Παρόμοιοι περιορισμοί και απαιτήσεις ισχύουν επίσης για τα συστήματα πολεμιδιών, τη δοσομέτρηση χαμηλής πίεσης, τα απορροφητικά περάσματα αποστράγγισης και τους θαλάμους απόπλυσης. Ανατρέξτε στην αξιολόγηση του ιστότοπού σας για επίπεδα υπογείων υδάτων, οριζόντιους ορίζοντες και ελάχιστα βάθη για να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα.

Εγκατάσταση DIY

Είναι νόμιμο σύμφωνα με το νόμο της Τέξας να εγκαταστήσετε τη δική σας δεξαμενή σηπτικής. Ωστόσο, ορισμένα συστήματα δεν μπορούν να πωλούνται μεμονωμένα στους ιδιοκτήτες ακινήτων και πρέπει να πωλούνται στους αντιπροσώπους του εργοστασίου. Επιπλέον, εάν πληρώνετε για οποιαδήποτε εργασία που πραγματοποίησε ο εργολάβος κατά την εγκατάσταση της δεξαμενής μόνος σας, οι εργολάβοι πρέπει να διαθέτουν άδεια για εγκατάσταση σηπτικής δεξαμενής από το κράτος του Τέξας. Ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν η πρόσληψη ενός εργολάβου να σκάψει μια τρύπα για το σηπτικό δεξαμενή. Εξαιρέσεις από αυτόν τον κανόνα είναι οι ηλεκτρολόγοι με άδεια και το άτομο που παραδίδει τη δεξαμενή ή το σηπτικό σύστημα στο χώρο εγκατάστασης.

Σχεδιαστής Ενημερωτικό Αρχική αμυχές